MEEZINGEN?

Musica Nova projectkoor bestaat deels uit een vaste ledenkern, maar wordt voor elk project opnieuw samengesteld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een bestand van zangers, die al eerder met ons meezongen of interesse toonden voor deelname aan de projecten.

Omdat we flink doorwerken graag combineren met gezelligheid en we willen toewerken naar een mooi eindresultaat, wordt van de deelnemers verwacht dat ze:

 

  • over een goede stemtechniek beschikken
  • koorervaring hebben
  • thuis studeren
  • van blad kunnen zingen
  • aanwezig kunnen zijn op alle repetities

Met een auditie zal worden beoordeeld of je aan de wensen voldoet. Waag gerust je kans! Informatie over de opzet van de auditie vind je hier.

 

De auditie geeft ons de kans even met je kennis te maken: hierbij zal gepolst worden naar je muzikale achtergrond en koorervaring.

 

Daarna zal via kleine stemoefeningen aandacht worden besteed aan volgende elementen:

 

  • Bepaling van de stemomvang
  • Bepaling van de stemtechniek (legato, ademsteun, klankplaatsing, e.d.)
  • Bepaling van het gehoor (nazingen van intervallen)
  • Bepaling van het ritmegevoel

 

Ook wordt er gevraagd je stem te zingen uit een voor te bereiden partituur (keuze uit 3 stukken) en zal je een kleine oefening krijgen in zichtlezen.

 

Het geheel neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Na een week krijg je via een persoonlijke mail van onze dirigent bericht over het resultaat.

 

Wil je weten wanneer de volgende auditie plaatsvindt? Kijk dan in onze kalender.

 

KALENDER   INSCHRIJVEN VOOR AUDITIE

AUDITIE